اطلاعات فنی

ضرورت و اهمیت سیستم های کنترل در کوره های القایی

مقدمه

کنترل ازجمله زمينه هاي مهم مهندسي برق و الکترونیک است كه به تحليل، طراحي وبكارگيري سيستم‌هاي كنترل واتوماسيون درصنايع می پردازد . تحولات تکنولوژی درابزاردقيق وسيستم‌هاي كنترل ، اتوماسيون را درواحدهاي صنعتي به يكي ازضرورتهاي تكنولوژي امروز تبديل کرده است . یکی از ویژگی های مهمی که کوره های القایی البرز را نسبت به سایرین متمایز می کند ، سیستم کنترل هوشمند آن است که بصورت مختصر در ذیل به آن اشاره می شود .

  • سیستم کنترل خطای خاک هوشمند Earth leakage

یکی از مهمترین کنترل  هایی است که باعث کاهش خسارت های جانی و مالی می شود .

  • سیستم کنترل دما : Temperature control system

در کوره های القایی البرز بیش از ۳۰ عدد  PT100  دما استفاده شده است .

  • کنترل های فلوی آب و فشار آب در قست های مختلف دستگاه
  • توان اتوماتیک : Power auto

این سیستم در کوره  باعث راندمان بالاترانرژی  و کاهش مصرف برق می شود .

  • سیستم زینتر اتوماتیک : sinter  auto

یکی دیگر از ویژگی های خاص کنترلی در کوره های این شرکت است .

مزیت این سیستم ، پخت خاک ( زینتر) بصورت اتوماتیک است که خطای انسانی را به حداقل می رساند .

  • استفاده از سیستم پیامکی : SMS

با استفاده از ماژول  پیامک ، شما قادر خواهید بود تمامی اطلاعات و وضعیت دستگاه را بصورت پیامک دریافت نمایید .

  • سامانه هوشمند مدیریت انرژی و فنی کوره : IEMS

Intelligent energy management system

یکی دیگر از توانمندی های  مهم این شرکت ، سامانه هوشمند مدیریت انرژی و فنی می باشد که شما توسط اینترنت قادر به مشاهده آنلاین آن خواهید بود   .

  • سیستم هوشمند پیشگیری از یخ زدگی دستگاه

این سیستم  به ما امکانات ذیل را می هد .

تایمر ساعت  خاموشی پس از اتمام کار .

دستورات انجام کار در ساعات تعریف شده جهت روشن و خاموش کردن پمپ ها و سیستم گرمایش آب ،  در هنگام سرما جهت پیشگیری از یخ زدگیی