امور طراحی و اجرا

این شرکت به عنوان مجری ذیصلاح در امور پیمانکاری عمومی با داشتن گرید آب و ابنیه از سازمان مدیریت
و برنامه استان البرز در انجام کلیه امور ذیل پروژه های آبرسانی، کشاورزی، آتش نشانی و… با کادری مجرب و متخصص فعالیت می نماید.

• طراحی و اجرای پروژه های آبرسانی (انتقال آب)
• طراحی و اجرای پروژه های کشاورزی(سیستم های آبیاری قطره ای و بارانی)
• طراحی و اجرای پروژه های فاضلابی
• طراحی و اجرای سیستم های تصفیه خانه آب شرب
• طراحی و اجرای سیستم های آتش نشانی
• طراحی و اجرای خطوط انتقال گاز فشار قوی
• طراحی و اجرای خطوط انتقال در مخابرات