مدیران شرکت

مدیر عامل و رئیس هئیت مدیره : جناب آقای مهندس ناصر فیروز فلاح

مدیر اجرا ، تولید و عضو هیئت مدیره: جناب آقای رضا فیروزفلاح

مدیر فروش و بازاریابی : سرکارخانم مهندس اسلامی

مدیر کنترل کیفیت و آزمایشگاه: سرکارخانم مهندس خانی