کوره القایی مس بدون بوته گرافیتی

این شرکت قادر می باشد ، با توجه به نیاز بازار ، کوره القایی مس و برنح بدون بکار بردن بوته گرافیتی طراحی و ساخته شود .

قابلیت این نوع کوره :

مزایای استفاده از کوره‌های القایی

یک ویژگی خیلی مهم این کوره این است که شما می توانید بدون نیاز به بوته گرافیتی ، مستقیما با خاک مخصوص مس ، آن را خاک کوبی کرد . وبا راندمان بالا ، ذوب مس خاص گرفت . 

 • امکان کنترل بهتر درجه حرارت مذاب

 • امکان کاهش تلفات بار

 • امکان کنترل شیمیایی مذاب

 • کاهش هزینه‌های ذوب‌گیری

 • عملیات ذوب‌گیری آسان

 • کاهش آلودگی محیطی

 • انعطاف زیاد در رابطه با تولیدات متنوع

 • کاهش هزینه‌های انرژی مصرفی

 • بهبود شرایط کاری

 • کاهش نویز محیطی

 • امکان تولید درجه حرارت‌های بسیار بالا

 • استفاده‌ی بهینه از فضای کارگاه

 

Print Friendly, PDF & Email