قانون ثابت کوری چیست و چه نقشی در کوره های القایی دارد ؟

Curie constant

The Curie constant is a material-dependent property that relates a material’s magnetic susceptibility to its temperature. The Curie constant, when expressed in SI units, is given by

ثابت کوری یک ثابت مربوط به مواد است که پذیرفتاری مغناطیسی آن‌ها را به دما مرتبط می‌سازد. ثابت کوری چنین بیان می‌شود:

که در    نفوذپذیری مغناطیسی ، N تعداد ملکول ها یا اتم های مغناطیسی در واحد حجم ، g عامل (جی لانده) ،

  ( ۹٫۲۷۴۰۰۹۱۵e-24 J/T or A·M۲) مگنتون بور j عدد کوانتومی ، تکانه ذاویه ای  ثابت بولتزمان است . این ثابت، در قانون کوری استفاده می‌شود. این قانون می‌گوید که برای یک میدان مغتاطیسی با شدت ثابت، مغناطش یک ماده تقریباً رابطه‌ای معکوس با دما دارد: برای یک سامانه دومرحله‌ای با گشتاور مغناطیسی رابطه می‌شود:

این ثابت در قانون کوری استفاده می شود . این قانون می گوید که برای یک میدان مغتاطیسی با شدت ثابت، مغناطیسش یک ماده تقریباً رابطه‌ای معکوس با دما دارد .

در کوره های القایی ،این قانون نقش مهمی بازی می کند . بدین صورت که جریان دستگاه ، هنگامی که قطعه داخل بوته ذوب سرد است ، بسیار بالاست و هنگامی که قطعه فلزی داخل بوته ذوب به تدریج گرم شود ، جریان و راندمان کوره پایین می آید . اگر سیستم های کنترلی که در کوره های القایی بکار رفته شده ، از تکنولوژی مناسب تری برخوردار باشند ، می توانند در هنگام گرم شدن ( سرخ شدن) قطعه کار ، ولتاژ بیشتری اعمال کنند که راندمان کوره پایین نمانند . کوره های القایی البرز ، از تکنولوژی بسیار هوشمندی استفاده شده و از راندمان بسیار بالاتری نسبت به سایرین برخوردار است .

 

کارشناس کوره های القایی

عباس رضازاده

  کوره‌های القایی بر مبنای میدان مغناطیسی متغیر کار می‌کند. بدین معنی که تمامی انواع کوره‌ها یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌کنند و فلزاتی که در داخل این میدان قرار می‌گیرند در آن‌ها جریان القایی به وجود می‌آید که این جریان باعث گرم شدن و در نهایت ذوب شدن فلزات می‌گردد. یکی از ویژگی‌های مهم و اساسی کوره‌های ذوب ساخت شرکت البرز که آن‌را با دیگر کوره‌های موجود متفاوت می‌کند، شامل موارد زیر می‌باشد:
  • ولوم دیجیتال (Digital Volume)
  • مد زینترینگ (Mood Sinter)
  • توان اتوماتیک (Power Automatic)
  • سیستم خطای خاک هوشمند (Earth Leak System Intelligent)
  • ترازوی دیجیتال بوته‌ی ذوب (Balance Digital Meltin Furnace)
  • پران خاک بوته (Push Out)
  • کنتور توان مصرفی (Power Meter)