کوره‌ های فرج

کوره‌ های فرج

کوره‌های پیش گرم فرج

کوره‌های پیش گرم فرج در صنایع مختلف از جمله: صنایع تولیدی قطعات خودرو و صنعت نورد آهن قابل استفاده است.

یکی از فاکتورهای مهم در صنایغ تولید فورج و یا نورد شمس این است که نرخ دمای معینی برای رسیدن به آن را باید مورد توجه قرار داد. این دماها بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد است که با کوره‌های القایی به دقیق‌تر و با کیفیت بهتری می‌توان آن را انجام داد.

 

مدل کوره‌های پیش گرم MF توان بر حسب کیلو وات ولتاژ برق ورودی  آمپر دستگاه
 TM-MF-H-ST
۲۵K
 25  380  50
TM-MF-H-ST
۱۰۰K
 100  380  200
 TM-MF-H-ST
۱۵۰K
 150  380  300
 TM-MF-H-ST
۲۵۰K
 250  380  400
 TM-MF-H-ST
۵۰۰K
 500  380  750

ویژگی کوره‌های القایی ذوب نسبت به کوره‌های ذوب فسیلی

کوره‌های ذوب القایی در مقایسه با کوره‌های ذوب سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

تمیزی و راندمان بالاتر و تلفات گرمایی کمتر است و همچنین بزرگترین ویژگی کوره‌های القایی بالا رفتن دمای ذوب فلزاتی مانند فولاد و استیل می‌باشد که کوره‌هایی با سوخت فسیلی به هیچ وجه توانایی ذوب آن‌ها را ندارند.

یکی دیگر از ویژگی کوره‌های ذوب القایی پایین بودن قیمت تمام شده در مقایسه با ذوب با سوخت فسیلی است که به طور میانگین یک سوم پایین‌تر است.

 

ظرفیت بر حسب کیلوگرم KG توان KW ولتاژ ورودی V فرکانس دستگاه HZ
۱۰۰ ۷۵ ۳۸۰ ۱۷۰۰
۲۵۰/۳۰۰ ۲۰۰ ۳۸۰ ۱۷۰۰
۴۰۰/۵۰۰ ۳۵۰ ۳۸۰ ۱۵۰۰
۶۰۰/۷۵۰ ۵۰۰ ۳۸۰ ۱۰۰۰
۱۰۰۰ ۶۰۰ ۳۸۰ ۶۰۰/۱۰۰۰
۱۵۰۰ ۱۰۰۰ ۶۶۰ ۶۰۰
۲۰۰۰ ۱۸۰۰ ۶۶۰ ۶۰۰
۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۶۶۰ ۶۰۰
۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۹۵۰ ۶۰۰
۵۰۰۰ ۳۲۰۰ ۹۵۰ ۵۰۰
۸۰۰۰ ۵۰۰۰ ۹۵۰ ۵۰۰
۱۰۰۰ ۶۰۰۰ ۹۵۰ ۵۰۰