کوره‌های ذوب القایی

کوره‌های ذوب القایی

کوره ذوب القایی

کوره‌های القایی بر مبنای میدان مغناطیسی متغیر کار می‌کند. بدین معنی که تمامی انواع کوره‌ها یک میدان مغناطیسی ایجاد می‌کنند و فلزاتی که در داخل این میدان قرار می‌گیرند در آن‌ها جریان القایی به وجود می‌آید که این جریان باعث گرم شدن و در نهایت ذوب شدن فلزات می‌گردد.

یکی از ویژگی‌های مهم و اساسی کوره‌های ذوب ساخت شرکت البرز که آن‌را با دیگر کوره‌های موجود متفاوت می‌کند، شامل موارد زیر می‌باشد:

 • ولوم دیجیتال (Digital Volume)
 • مد زینترینگ (Mood Sinter)
 • توان اتوماتیک (Power Automatic)
 • سیستم خطای خاک هوشمند (Earth Leak System Intelligent)
 • ترازوی دیجیتال بوته‌ی ذوب (Balance Digital Meltin Furnace)
 • پران خاک بوته (Push Out)
 • کنتور توان مصرفی (Power Meter)

قسمت‌های مختلف یک کوره

 • تابلوی مبدل فرکانس
 • بوته‌های ذوب
 • بانک خازن
 • چک منبع جریان DC
 • برج خنک کننده
 • پمپ‌های مربوط به برج خنک کننده
 • کلید تعویض بوته
 • کنسول هیدرولیک

مزایای استفاده از کوره‌های القایی

 • امکان کنترل بهتر درجه حرارت مذاب
 • امکان کاهش تلفات بار
 • امکان کنترل شیمیایی مذاب
 • کاهش هزینه‌های ذوب‌گیری
 • عملیات ذوب‌گیری آسان
 • کاهش آلودگی محیطی
 • انعطاف زیاد در رابطه با تولیدات متنوع
 • کاهش هزینه‌های انرژی مصرفی
 • بهبود شرایط کاری
 • کاهش نویز محیطی
 • امکان تولید درجه حرارت‌های بسیار بالا
 • استفاده‌ی بهینه از فضای کارگاه