کوره‌های عملیات حرارتی

  • عملیات حرارتی گرم کردن قطعه توسط سیستم القایی می‌باشد. این روش یک جریان متناوب AC از سیم پیچ عبور داده می‌شود و در اثر آن یک میدان الکترومغناطیسی به داخل قطعه نفوذ کرده و تغییر آن موجب به وجود آمدن جریان‌های متناوبی به نام جریان فوکو می‌شود.
  • بدین ترتیب قطعه در زمان بسیار کوتاهی حتی در حد ثانیه گرم می‌شود و از آن‌جا که با دور شدن از سطح قطعه کار قدرت میدان الکترومغناطیسی کاهش می‌یابد، مقدار جریان فوکو در موقعیت‌های مختلف نیز تغییر خواهد کرد. بنابراین نرخ تبدیل انرژی الکتریکی به حرارت و در نتیجه افزایش دما با تغییر موقعیت تغییر می‌کند.
  • باید توجه داشت که فرکانس کار بسیار اهمیت دارد. هرچقدر فرکانس کار زیاد باشد عمق نفوذ کمتر می‌شود و به همین شکل با کاهش فرکانس عمق نفوذ افزایش می‌یابد.

لیست محصولات کوره‌های عملیت حرارتی

مدل کوره‌های عملیات حرارتی Mfتوان بر حسب کیلو واتفرکانس Khzآمپر دستگاه
TM-MF-H-ST
۲۵K
2520-3050
TM-MF-H-ST
۱۰۰K
1007-15200
TM-MF-H-ST
۱۵۰K
1502-3300
TM-MF-H-ST
۲۵۰K
2502-3400
TM-MF-H-ST
۵۰۰K
5001-2750
Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: English