کوره‌های پیش گرم فرج

کوره‌های پیش گرم فرج در صنایع مختلف از جمله: صنایع تولیدی قطعات خودرو و صنعت نورد آهن قابل استفاده است.

یکی از فاکتورهای مهم در صنایغ تولید فورج و یا نورد شمس این است که نرخ دمای معینی برای رسیدن به آن را باید مورد توجه قرار داد. این دماها بین ۱۱۰۰ تا ۱۲۵۰ درجه سانتی گراد است که با کوره‌های القایی به دقیق‌تر و با کیفیت بهتری می‌توان آن را انجام داد.

مدل کوره‌های پیش گرم Mfتوان بر حسب کیلو واتولتاژ برق ورودیآمپر دستگاه
TM-MF-H-ST
۲۵K
2538050
TM-MF-H-ST
۱۰۰K
100380200
TM-MF-H-ST
۱۵۰K
150380300
TM-MF-H-ST
۲۵۰K
250380400
TM-MF-H-ST
۵۰۰K
500380750

ویژگی کوره‌های القایی ذوب نسبت به کوره‌های ذوب فسیلی

کوره‌های ذوب القایی در مقایسه با کوره‌های ذوب سوخت فسیلی دارای مزایای فراوانی است که برخی از آن‌ها به شرح زیر است:

تمیزی و راندمان بالاتر و تلفات گرمایی کمتر است و همچنین بزرگترین ویژگی کوره‌های القایی بالا رفتن دمای ذوب فلزاتی مانند فولاد و استیل می‌باشد که کوره‌هایی با سوخت فسیلی به هیچ وجه توانایی ذوب آن‌ها را ندارند.

یکی دیگر از ویژگی کوره‌های ذوب القایی پایین بودن قیمت تمام شده در مقایسه با ذوب با سوخت فسیلی است که به طور میانگین یک سوم پایین‌تر است.

جدول توان بر کیلوگرم
ظرفیت بر حسب کیلوگرم kgتوان Kwولتاژ ورودی vفرکانس دستگاه Hz
100753801700
250/3002003801700
400/5003503801500
600/7505003801000
1000600380600/1000
15001000660600
20001800660600
25002000660600
30002500950600
50003200950500
80005000950500
10006000950500
Print Friendly, PDF & Email

This post is also available in: English